ikona Pikona R
25/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
25/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří
ikona P
Číslo předpisu 25/2005 Sb.
Částka 5
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 12. 2004
Rozeslán dne 13. 1. 2005
Platnost od 13. 1. 2005
Účinnost od 13. 1. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Poodří.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukače velkého (Botaurus stellaris), motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 13.1.2005.