162/1998 Sb. - Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod
ikona P
Číslo předpisu 162/1998 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) ústavní zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 6. 1998
Rozeslán dne 13. 7. 1998
Platnost od 13. 7. 1998
Účinnost od 1. 1. 1999
Novelizuje předpis 23/1991 Sb., 2/1993 Sb.