ikona Pikona R
451/2004 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2004 - 2007, 3,95 %

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
451/2004 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2004 - 2007, 3,95 %
ikona P
Číslo předpisu 451/2004 Sb.
Částka 150
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 15. 7. 2004
Rozeslán dne 30. 7. 2004
Platnost od 30. 7. 2004
Účinnost od 14. 8. 2004
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Vyhláškou Ministerstva financí se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2007, 3,95%.
Dluhopisy jsou vydávány podle §1 zákona č. 122/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004, §1 zákona č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47, §1 zákona č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
Účinnost 14.8.2004.