ikona Pikona R
Zrušený - 206/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
206/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
ikona P
Číslo předpisu 206/2006 Sb.
Částka 69
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 4. 2006
Rozeslán dne 18. 5. 2006
Platnost od 18. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 354/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §6, §9 až §11 (změny),
  • §12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje,
  • v příloze č. 2 až č. 5 (změny),
  • přílohy č. 6 a č. 8 až č. 11 se zrušují.

Účinnost změn 1.7.2006.