ikona Pikona R
57/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
57/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 57/2008 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2008
Rozeslán dne 26. 2. 2008
Platnost od 26. 2. 2008
Účinnost od 12. 3. 2008
Novelizuje předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Změny:

  • §103 nově zní:
    "§103
    Pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a kterou je Česká republika vázána, nebo právo Evropských společenství umožňuje České republice zcela nebo částečně pozastavit uplatňování předpisů Evropských společenství týkajících se přístupu na trh práce, může vláda za podmínek stanovených touto mezinárodní smlouvou nebo příslušným předpisem Evropských společenství stanovit nařízením, vůči kterému státu a v jakém rozsahu Česká republika této možnosti využije. Vláda může za stejných podmínek stanovit nařízením podmínky přístupu na trh práce pro příslušníky dotčeného státu.
    ".

Účinnost změn 12.3.2008.