ikona Pikona R
256/2022 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
256/2022 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 256/2022 Sb.
Částka 118
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 8. 2022
Rozeslán dne 31. 8. 2022
Platnost od 31. 8. 2022
Účinnost od 1. 9. 2022
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Předmět úpravy

Nařízení vlády upravuje náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhradu nákladů na výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým.