ikona Pikona R
13/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
13/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
ikona P
Číslo předpisu 13/2019 Sb. m. s.
Částka 9
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 26. 9. 2018
Rozeslán dne 21. 3. 2019
Platnost od 26. 9. 2018
Účinnost od 5. 4. 2019
Ruší předpis 4/1996 Sb.
Anotace

Sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2018 byla v New Yorku podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla podle odstavce 3 téhož článku platnosti Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci ve zdravotnictví, podepsaná v Praze dne 19. května 1995 a vyhlášená pod č. 4/1996 Sb.