ikona Pikona R
38/2022 Sb. - Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
38/2022 Sb. - Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
ikona P
Číslo předpisu 38/2022 Sb.
Částka 20
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 2. 2022
Rozeslán dne 25. 2. 2022
Platnost od 25. 2. 2022
Účinnost od 1. 3. 2022
Ruší předpis 194/2013 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.

§11 - Přechodná ustanovení
§12 - Zrušovací ustanovení