ikona Pikona R
403/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
403/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 403/2016 Sb.
Částka 163
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 28. 11. 2016
Rozeslán dne 12. 12. 2016
Platnost od 12. 12. 2016
Účinnost od 27. 12. 2016
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje výše platové základny pro určení platu státních zástupců pro rok 2017 ve výši 72 441 Kč.