ikona Pikona R
254/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle §151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle §89a exekučního řádu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
254/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle §151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle §89a exekučního řádu
ikona P
Číslo předpisu 254/2015 Sb.
Částka 103
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 9. 2015
Rozeslán dne 6. 10. 2015
Platnost od 6. 10. 2015
Účinnost od 6. 10. 2015
Provádí předpis 99/1963 Sb., 120/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a
  2. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanoví výši paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle §151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle §89a exekučního řádu.