ikona Pikona R
366/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
366/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
ikona P
Číslo předpisu 366/2013 Sb.
Částka 143
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 10. 2013
Rozeslán dne 20. 11. 2013
Platnost od 20. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 89/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Předmět úpravy

  1. Nařízení vlády upravuje
    1. způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce,
    2. části nemovité věci, které jsou společné,
    3. podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.
  2. Ustanovení tohoto nařízení týkající se bytu platí také pro nebytový prostor.
Účinnost 1.1.2014.