ikona Pikona R
147/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
147/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 147/2014 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 7. 2014
Platnost od 29. 7. 2014
Účinnost od 1. 8. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky je mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu a jaspisu.