ikona Pikona R
109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 109/2015 Sb.
Částka 45
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 4. 2015
Rozeslán dne 7. 5. 2015
Platnost od 7. 5. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

  1. společenstva acidofilních suchých trávníků a
  2. populace vzácných a ohrožených druhů rostlin ostřice přítupé (Carex obtusata) a koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), včetně jejich biotopů.