ikona Pikona R
503/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
503/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
ikona P
Číslo předpisu 503/2020 Sb.
Částka 207
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 11. 2020
Rozeslán dne 7. 12. 2020
Platnost od 7. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 254/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti upravuje

a) náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců,

b) způsob vykonání vstupní zkoušky znalce a rozdílové zkoušky, jejich formu, obsah a průběh,

c) postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu, jeho náležitosti, jednotnou úpravu znalecké pečeti a barvu znalecké pečeti,

d) minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví,

e) způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké pečeti a znalecké doložky,

f) postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti a

g) způsob vedení evidence posudků.