ikona Pikona R
186/2011 Sb. - Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
186/2011 Sb. - Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 186/2011 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2011
Rozeslán dne 8. 7. 2011
Platnost od 8. 7. 2011
Účinnost od 23. 7. 2011
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Ruší předpis 318/2001 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Zrušovací ustanovení
Zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

  • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde se za §200u vkládá nový §200v "Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 101.

Účinnost změn 23.7.2011.