ikona Pikona R
315/2018 Sb. - Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
315/2018 Sb. - Vyhláška o strategickém hlukovém mapování
ikona P
Číslo předpisu 315/2018 Sb.
Částka 155
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2018
Rozeslán dne 20. 12. 2018
Platnost od 20. 12. 2018
Účinnost od 20. 12. 2018
Ruší předpis 523/2006 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 55/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.

§7 - Zrušovací ustanovení