ikona Pikona R
Zrušený - 448/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
448/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 448/2011 Sb.
Částka 153
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §4, §5, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 29 - nové znění,
  • §6a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §8 (změny),
  • Příloha č. 5 - nové znění,
  • Příloha č. 6 se zrušuje
  • Dosavadní příloha č. 7 se označuje jako příloha č. 6,
  • v příloze č. 6 (změny).

Účinnost změn 1.1.2012.