ikona Pikona R
266/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
266/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
ikona P
Číslo předpisu 266/2005 Sb.
Částka 97
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 6. 2005
Rozeslán dne 30. 6. 2005
Platnost od 30. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Provádí předpis 251/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.
Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, který je opravňuje k výkonu kontroly podle zákona o inspekci práce a kterým se prokazují, je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.7.2005.