ikona Pikona R
12/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
12/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
ikona P
Číslo předpisu 12/2019 Sb. m. s.
Částka 9
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 28. 2. 2019
Rozeslán dne 21. 3. 2019
Platnost od 31. 3. 2019
Účinnost od 5. 4. 2019
Ruší předpis 521/1990 Sb.
Anotace

Výpověď Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 28. února 2019 oznámila Česká republika Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, že využívá článku 8 Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti, sjednaného výměnou nót ze dne 18. září 1990 a vyhlášeného pod č. 521/1990 Sb., a vypovídá toto Ujednání.
Platnost Ujednání končí dne 30. března 2019.