ikona Pikona R
142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
ikona P
Číslo předpisu 142/2018 Sb.
Částka 74
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 7. 2018
Rozeslán dne 12. 7. 2018
Platnost od 12. 7. 2018
Účinnost od 1. 8. 2018
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví náležitosti posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.

§9 - Zrušovací ustanovení