ikona Pikona R
Zrušený - 224/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
224/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 224/2014 Sb.
Částka 95
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 10. 2014
Rozeslán dne 23. 10. 2014
Platnost od 23. 10. 2014
Účinnost od 1. 11. 2014
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • v §4 odst. 8 a 10 se číslo "5" nahrazuje číslem "8",
  • §5 "Platový tarif" včetně nadpisu - nové znění,
  • §6 "Zvláštní způsob určení platového tarifu" včetně nadpisu - nové znění,
  • v §8 odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "9",
  • Přílohy č. 1 až č. 5 - nové znění,
  • vkládají se nové přílohy č. 6 až č. 8,
  • dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9,
  • v příloze č. 9 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení >>