ikona Pikona R
62/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
62/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 62/2020 Sb.
Částka 26
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 2. 2020
Rozeslán dne 5. 3. 2020
Platnost od 5. 3. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Novelizuje předpis 595/2006 Sb.
Anotace

Změny v §1 v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Čl. II - Přechodné ustanovení