ikona Pikona R
375/2008 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 - 2016, VAR

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
375/2008 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 - 2016, VAR
ikona P
Číslo předpisu 375/2008 Sb.
Částka 121
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 3. 10. 2008
Rozeslán dne 13. 10. 2008
Platnost od 13. 10. 2008
Účinnost od 28. 10. 2008
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2016, VAR.
Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2008 - 2016, VAR
Zkrácený název: ČR, VAR, 16
Pořadové číslo emise: 55.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 27. října 2008
Datum splatnosti: 27. října 2016
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001002331

Účinnost 28.10.2008.