ikona Pikona R
348/2013 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
348/2013 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
ikona P
Číslo předpisu 348/2013 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 22. 10. 2013
Rozeslán dne 8. 11. 2013
Platnost od 8. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Předmět úpravy
Vyhláška Českého statistického úřadu stanoví obsah a postupy statistických zjišťování na rok 2014.
Program statistických zjišťování na rok 2014 je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2014.