ikona Pikona R
32/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018 - 2021, 0,75 %

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
32/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018 - 2021, 0,75%
ikona P
Číslo předpisu 32/2018 Sb.
Částka 17
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 13. 2. 2018
Rozeslán dne 22. 2. 2018
Platnost od 22. 2. 2018
Účinnost od 9. 3. 2018
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018 - 2021, 0,75%.