ikona Pikona R
146/2014 Sb. - Nález ÚS ze dne 13.5.2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení §250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
146/2014 Sb. - Nález ÚS ze dne 13.5.2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení §250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 146/2014 Sb.
Částka 61
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 13. 5. 2014
Rozeslán dne 24. 7. 2014
Platnost od 24. 7. 2014
Účinnost od 8. 8. 2014
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Anotace

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 35/11 dne 13. května 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Milady Tomkové (soudkyně zpravodajky) a Jiřího Zemánka o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 3 podaném podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení §250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení,

takto:
  1. Návrh na zrušení ustanovení §250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb. se zamítá.
  2. Účastníkem řízení podle §250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., je rovněž stát (Česká republika), pokud předmětem správního řízení byl spor vyplývajicí ze vztahů soukromého práva, v němž byl správním orgánem posuzován nárok na náhradu za nemovitý majetek zanechaný v roce 1945 občany České republiky na Podkarpatské Rusi.