ikona Pikona R
Zrušený - 436/2006 Sb. - Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
436/2006 Sb. - Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
ikona P
Číslo předpisu 436/2006 Sb.
Částka 141
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 8. 2006
Rozeslán dne 11. 9. 2006
Platnost od 11. 9. 2006
Účinnost od 11. 9. 2006
Platnost do 16. 7. 2017
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Zrušen předpisem 215/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se jednostranně ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

  • Držitelé platných diplomatických pasů Republiky Srbsko mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu nejvýše 3 měsíce, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti.
  • Držitelé platných diplomatických pasů Republiky Srbsko, kteří cestují na území České republiky jako členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu k nástupu své funkce, mohou přicestovat a pobývat na území České republiky po dobu svého služebního přidělení bez víz. To platí i pro rodinné příslušníky těchto osob, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, pokud jsou rovněž držiteli platných diplomatických pasů Republiky Srbsko.

Účinnost 11.9.2006.