ikona Pikona R
457/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
457/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
ikona P
Číslo předpisu 457/2020 Sb.
Částka 186
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 11. 2020
Rozeslán dne 23. 11. 2020
Platnost od 23. 11. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 280/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva financí stanovuje v případě formulářových podání pro daň z přidané hodnoty

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b) formát elektronického formulářového podání a

c) vzor formulářového podání.