ikona Pikona R
170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
ikona P
Číslo předpisu 170/2014 Sb.
Částka 71
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 8. 2014
Rozeslán dne 18. 8. 2014
Platnost od 18. 8. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 201/2010 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §2, §4, §6, §7 (změny),
  • vkládá se nový §7a včetně poznámky pod čarou č. 16,
  • §8 (změny),
  • přílohy č. 1 a č. 2 - nové znění,
  • doplňuje se příloha č. 3.