ikona Pikona R
84/2014 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2014 – 2027, VAR %

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
84/2014 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2014 – 2027, VAR %
ikona P
Číslo předpisu 84/2014 Sb.
Částka 35
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 2. 5. 2014
Rozeslán dne 15. 5. 2014
Platnost od 15. 5. 2014
Účinnost od 30. 5. 2014
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí, se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %.

Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2014-2027, VAR %
Zkrácený název: ČR, VAR %, 27
Pořadové číslo emise: 90.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy:~deset tisíc korun českých)
Emisní kurz: určen aukcí
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 14.5.2014
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 20.10.2027
Datum emise: 19.5.2014
Datum splatnosti: 19.11.2027
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky