ikona Pikona R
EU - 32006L0126 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32006L0126 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
ikona P
Celex 32006L0126
Sektor 3
Rok 2006
Deskriptor L
Pořadové čislo 126
Přijat 20. 12. 2006
Zveřejněn 30. 12. 2006
Opravován předpisem 32006L0126R(06)
Skupiny 07.20.40.10 - Technické podmínky a bezpečnost