ikona Pikona R
69/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části §35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30.6.2017

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
69/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části §35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30.6.2017
ikona P
Číslo předpisu 69/2018 Sb.
Částka 34
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 27. 2. 2018
Rozeslán dne 27. 4. 2018
Platnost od 27. 4. 2018
Účinnost od 12. 5. 2018
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 15/17 dne 27. února 2018 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaj), Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Ing. Kateřiny Hainzové, zastoupené Mgr. Janem Aulickým, advokátem, sídlem Za Tiskárnou 327, Český Krumlov, na vyslovení neústavnosti části §35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30.6.2017, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády České republiky jako vedlejší účastnice řízení,

takto:

I. Návrh na vyslovení neústavnosti §35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30.6.2017, ve slovech "Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle §7 výdaje podle §7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle §9 výdaje podle §9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže [...] b) uplatnit daňové zvýhodnění." se zamítá.

II. Návrh na vyslovení neústavnosti §35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30.6.2017, ve slovech "Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle §7 výdaje podle §7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle §9 výdaje podle §9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže a) snížit daň podle §35ba odst. 1 písm. b)," se odmítá.