ikona Pikona R
258/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
258/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 258/2002 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 5. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 28. 6. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 4, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
Novelizuje předpis 49/1997 Sb.