ikona Pikona R
EU - 32000L0031 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")

Sestaveno k datu 18. 4. 2024
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32000L0031 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")
ikona P
Celex 32000L0031
Sektor 3
Rok 2000
Deskriptor L
Pořadové čislo 31
Přijat 8. 6. 2000
Zveřejněn 17. 7. 2000
Skupiny 13.20.60 - Informační technologie, telekomunikace a zpracování dat, 13.30.99 - Jiné oblasti sbližování právních předpisů