ikona Pikona R
48/2010 Sb. - Nález ÚS ze dne 19.1.2010 ve věci návrhu na zrušení §76g a §220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
48/2010 Sb. - Nález ÚS ze dne 19.1.2010 ve věci návrhu na zrušení §76g a §220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 48/2010 Sb.
Částka 18
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 19. 1. 2010
Rozeslán dne 23. 2. 2010
Platnost od 23. 2. 2010
Účinnost od 1. 4. 2011
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl dne 19. ledna 2010 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský (soudce zpravodaj), Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu obchodní společnosti TV PRODUCTS CZ, s.r.o., IČO 26061333, se sídlem Rybná 669/04, 110 00 Praha 1, na zrušení §76g a §220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení

takto:

  1. Ustanovení §220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je v části, která umožňuje změnu usnesení, jímž byl soudem prvního stupně odmítnut nebo zamítnut návrh na vydání předběžného opatření nebo jímž bylo řízení o tomto návrhu zastaveno, v kontextu nyní platného a účinného občanského soudního řádu v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
  2. Ustanovení §220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem 1. dubna 2011.
  3. Dokud bude §220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v účinnosti, nevztahuje se na usnesení, kterým bylo soudem prvního stupně rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření nebo kterým bylo řízení o tomto návrhu zastaveno.
  4. Návrh na zrušení §76g zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se zamítá.

Účinnost změn 1.4.2011.