ikona Pikona R
202/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
202/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 202/2005 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 27. 5. 2005
Platnost od 27. 5. 2005
Účinnost od 27. 5. 2005
Novelizuje předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  1. V §13 odst. 3 písmeno c) zní:
    "c) právnická nebo fyzická osoba svěří
    1. jiné právnické nebo fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu své činnosti a bude je zajišťovat svými zaměstnanci, nebo
    2. jiné fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu činnosti a nebude svěřené úkoly zajišťovat v zastřeném pracovněprávním vztahu.

    Provozování svěřené činnosti musí naplňovat znaky podnikání ve smyslu §2 odst. 1 obchodního zákoníku. Ustanovení písmene a) zde platí obdobně.".

  2. V §13 se odstavec 4 zrušuje.

Účinnost změn 27.5.2005.