ikona Pikona R
149/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
149/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 149/2010 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 4. 2010
Rozeslán dne 20. 5. 2010
Platnost od 20. 5. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Novelizuje předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Změna:

  • v §78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené mzdové náklady snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy.".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za období přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí právními předpisy účinnými do dne účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.7.2010.