ikona Pikona R
44/2014 Sb. - Nález ÚS ze dne 28.1.2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení §153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
44/2014 Sb. - Nález ÚS ze dne 28.1.2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení §153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 44/2014 Sb.
Částka 18
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 28. 1. 2014
Rozeslán dne 21. 3. 2014
Platnost od 21. 3. 2014
Účinnost od 5. 4. 2014
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 49/10 dne 28. ledna 2014 v plénu ve složení Stanislav Balík, Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Jan Filip, Vlasta Formánková, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Jan Musil, Pavel Rychetský, Vladimír Sládeček, Radovan Suchánek, Kateřina Šimáčková (soudkyně zpravodajka), Milada Tomková, Jiří Zemánek a Michaela Židlická o návrhu Okresního soudu v Děčíně podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení §153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení

takto:
  1. Návrh se zamítá.
  2. Výklad slova "může" v §153b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, musí naplňovat účel právní úpravy rozsudku pro zmeškání a respektovat procesní rovnost účastníků řízení; to mimo jiné znamená přihlédnout k těmto principům i v případě posouzení podmínek pro doručení podle §49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Účinnost 5.4.2014.