ikona Pikona R
10/2004 Sb. - Sdělení, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
10/2004 Sb. - Sdělení, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
ikona P
Číslo předpisu 10/2004 Sb.
Částka 3
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ČÚZK
Přijat dne 12. 9. 2003
Rozeslán dne 14. 1. 2004
Platnost od 14. 1. 2004
Účinnost od 29. 1. 2004
Provádí předpis 359/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
Sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu.
Katastrální pracoviště katastrálních úřadů uvedená v čl. I tohoto sdělení vznikají dnem 1. ledna 2004.
Účinnost 29.1.2004.