ikona Pikona R
381/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno k datu 21. 5. 2024
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
381/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 381/2004 Sb.
Částka 124
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 6. 2004
Rozeslán dne 24. 6. 2004
Platnost od 24. 6. 2004
Účinnost od 15. 7. 2004
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales.
Předmětem ochrany je dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je ukázkou horských smíšených jedlo-bučin typických pro oblast Novohradských hor, jakož i fragmenty přípotočních podmáčených smrčin a rašelinných smrčin a společenstva montánních lesních pramenišť.
Účinnost 15.7.2004.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • V příloze č. V se zrušují slova "Žofínský prales CK Pivonice Rozhodnutí vlastníka 1838 a výnos MŠANO č. 143.547/33 (31.12.1933)".

Účinnost změn 15.7.2004.