ikona Pikona R
55/2010 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2010 - 2015, 3,40 %

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
55/2010 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2010 - 2015, 3,40 %
ikona P
Číslo předpisu 55/2010 Sb.
Částka 19
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 18. 2. 2010
Rozeslán dne 25. 2. 2010
Platnost od 25. 2. 2010
Účinnost od 12. 3. 2010
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se oznamuje vydání státních dluhopisů a určují se emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010-2015, 3,40 %.
Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2010-2015, 3,40 %
Zkrácený Název: ČR, 3,40 %, 15
Pořadové číslo emise: 60.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 1. března 2010
Datum splatnosti: 1. září 2015
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,40 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky.

Účinnost změn 1.1.2010.