ikona Pikona R
122/2013 Sb. - Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
122/2013 Sb. - Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
ikona P
Číslo předpisu 122/2013 Sb.
Částka 55
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Přijat dne 14. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 5. 2013
Platnost od 21. 5. 2013
Účinnost od 1. 6. 2013
Provádí předpis 231/2001 Sb.
Anotace Nový prováděcí předpis k zákonu č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Rady pro rozhlasové a televizní vysílání upravuje některé charakteristiky zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání.

Účinnost 1.6.2013.