ikona Pikona R
407/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
407/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 407/2010 Sb.
Částka 145
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2010
Rozeslán dne 29. 12. 2010
Platnost od 29. 12. 2010
Účinnost od 1. 2. 2011
Novelizuje předpis 49/1997 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §37, §55b až §55d, §92, §93 a §102.

Účinnost změn 1.2.2011.