ikona Pikona R
41/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
41/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
ikona P
Číslo předpisu 41/2006 Sb.
Částka 19
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 2. 2006
Rozeslán dne 17. 2. 2006
Platnost od 17. 2. 2006
Účinnost od 1. 3. 2006
Novelizuje předpis 512/2002 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2 (změny),
  • v příloze vyhlášky (rozsáhlé změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří byli přihlášení ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 1.3.2006.