ikona Pikona R
410/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
410/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
ikona P
Číslo předpisu 410/2012 Sb.
Částka 150
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 11. 2012
Rozeslán dne 30. 11. 2012
Platnost od 30. 11. 2012
Účinnost od 1. 12. 2012
Provádí předpis 373/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. pravidla ochrany zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením,
  2. pravidla a postupy při radiační ochraně osob při lékařském ozáření neupravené národními radiologickými standardy.

Účinnost 1.12.2012.