ikona Pikona R
348/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
348/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 348/2009 Sb.
Částka 109
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 9. 2009
Rozeslán dne 9. 10. 2009
Platnost od 9. 10. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 565/1990 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Změny:

  • v §7 odstavec 1 zní:
    "(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.",
  • v §7 odst. 2 se písmeno b) zrušuje,
  • v §7 odstavec 4 zní:
    "(4) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.".

Účinnost změn 1.1.2010.