ikona Pikona R
133/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
133/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 133/2006 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 14. 4. 2006
Platnost od 14. 4. 2006
Účinnost od 14. 5. 2006
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 120/2001 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §50b, §172, §258 (změny),
  • za §320a se vkládá nová hlava čtvrtá "PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU" (§320b až §320h) včetně nadpisu; dosavadní hlavy čtvrtá až sedmá se označují jako hlavy pátá až osmá.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47 - nové znění,
  • v hlavě IV se za díl 2 vkládá nový díl 3 "Exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu" (§65a) včetně nadpisu; dosavadní díly 3 až 5 se označují jako díly 4 až 6.

Účinnost změn 14.5.2006.