ikona Pikona R
149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 149/2014 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 7. 2014
Platnost od 29. 7. 2014
Účinnost od 1. 8. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

  1. fragment acidofilní doubravy na hrázi rybníka,
  2. společenstvo teplomilných hřibovitých (Boletales) a holubinkotvarých (Russulales) hub včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů,
  3. společenstvo stenotopních xylosaprofilních a mycetofilních druhů hmyzu, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů, a
  4. společenstvo rákosin a příbřežní vegetace rybníka, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů.