ikona Pikona R
78/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019 - 2025 III, FIX %

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
78/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019 - 2025 III, FIX %
ikona P
Číslo předpisu 78/2019 Sb.
Částka 35
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 14. 3. 2019
Rozeslán dne 21. 3. 2019
Platnost od 21. 3. 2019
Účinnost od 5. 4. 2019
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019 - 2025 III, FIX.