ikona Pikona R
Zrušený - 159/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
159/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 159/2012 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 5. 2012
Rozeslán dne 25. 5. 2012
Platnost od 25. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.
Zrušuje se:

  1. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 48267/52-VII/3, o zřízení státní přírodní reservace Mohelenská hadcová step, ze dne 11. prosince 1952.
  2. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18 584/73, o zřízení státní přírodní rezervace Červené blato, ze dne 29. prosince 1973.
  3. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 6.006/68-II/2, o zřízení státní přírodní rezervace Velký močál, ze dne 10. února 1969.
  4. Výnos Ministerstva kultury č. 54.130/54 IX, o zřízení státní přírodní reservace Slunečný dvůr, ze dne 14. března 1955.
  5. Výnos Ministerstva kultury č. 54.407/54 IX, o zřízení státní přírodní reservace Konvalinkový vrch, ze dne 20. srpna 1954.
  6. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 56.376/57-D1, o zřízení státní přírodní reservace Doubí u Žíšova, ze dne 2. července 1957.
  7. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 3.604/74, o zřízení státní přírodní rezervace Fabián, ze dne 22. února 1974.
  8. Vyhláška Státního pozemkového úřadu č. 8.825/40, o zřízení státní přírodní reservace Granátová skála, ze dne 9. prosince 1940.
  9. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B-42.267/46-III/1, o zřízení botanické reservace Stříbrná Huť, ze dne 31. července 1946.
  10. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B-183856/48-I/3, o zřízení částečné přírodní rezervace v katastrálním území Sedlec, ze dne 14. října 1948.

Účinnost změn 1.7.2012.